Fördelar? Spara med Casanoov Pro
Fördelar? Spara med Casanoov Pro

Min varukorg

Close Icon

image
Delete Icon
SKU :
None

Genom att validera dina köp kommer du att debiteras beloppet för din beställning.

I reservation


Totalt (inkl. moms) kr

Beställa Fortsätt handla

eller

Allmänna försäljningsvillkor
Hoortrade


Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade "GTC") erbjuds av företaget HOORTRADE, förenklat aktiebolag med ett kapital av 7 500 euro, registrerat i Handeln och Lyonföretag under nummer 878 143 601 och vars huvudkontor ligger på 4 bis, avenue Jean-François Raket i LYON (69007) (hädanefter "HOORTRADE").

Genom sin webbplats tillgänglig på URL-adresser www.casanoov.fr/ - www.casanoov.at/ - www.casanoov.be/ - www.casanoov.de/ - www.casanoov.dk/ - www.casanoov.es/ - www.casanoov.fi/ - www.casanoov.ie/ - www.casanoov.it/ - www.casanoov.lu/ - www.casanoov.nl/ - www.casanoov.pl/ - www.casanoov.pt/ - www.casanoov.se/ (hädanefter "Webbplatsen"), HOORTRADE erbjuder katalogförsäljning av konsumentvaror dedikerade till inomhus- och utomhusinstallation (hädanefter "Produkter"), till varje köpare, fysisk person, som agerar för ändamål som inte faller inom ramen för omfattningen av sin yrkesverksamhet och med hemvist på franskt territorium eller i en medlemsstat där Europeiska unionen (nedan kallad "Klien").

Varje kund bekräftar att de har läst, på ett läsbart och begripligt sätt, dessa GTCS samt att all information som är nödvändig för genomförandet av dessa, i enlighet med artiklarna L.111-1 till L.111-8 och L.221-5 i konsumentlagen, innan något avtal ingås med HOORTRADE.

1. TILLÄMPNING OCH MILJÖLIGHET FÖR VILLKOR

 • 1.1 Dessa villkor gäller, utan begränsningar eller reservationer, för alla beställningar av produkter skickas på webbplatsen av kunden.
 • 1.2 Dessa allmänna avtalsvillkor är avsedda att definiera villkoren för beställning av produkter på Webbplatsen samt respektive rättigheter och skyldigheter för var och en av parterna inom ramen för leverans av produkterna.
 • 1.3 Såvida inte annat skriftligen överenskommits av parterna, har dessa villkor företräde framför alla bestämmelser om motsatsen från allmänna villkor som tidigare upprättats och publicerats på webbplatsen. De gäller med undantag för alla andra avtal.
 • 1.4 Dessa allmänna avtalsvillkor anses vara en integrerad och väsentlig del av kontraktet ingås mellan HOORTRADE och var och en av dess kunder. De är tillgängliga när som helst på Webbplats.
 • 1.5 Dessa GTCS meddelas systematiskt till kunden under valideringen av hans beställning, vilket innebär ett fullständigt och oreserverat godkännande av dessa Villkor. Denna acceptans består av att kryssa i motsvarande ruta för detta ändamål. Om du markerar den här rutan kommer anses ha samma värde som en handskriven signatur från Kundens sida.
 • 1.6 HOORTRADE förbehåller sig rätten att ändra och/eller anpassa dessa villkor när som helst. Under alla omständigheter kommer endast den version som är i kraft på dagen för beställningen på webbplatsen att vara gäller för kunden.
 • 1.7 Det faktum att HOORTRADE inte åberopar, vid någon given tidpunkt, någon av bestämmelserna av dessa Villkor kan inte tolkas som ett avstående från att åberopa dem senare.
 • 1.8 HOORTRADE uppmanar varje kund att noggrant läsa dessa allmänna avtal, skriva ut dem och/eller spara dem på vilket hållbart medium som helst innan du beställer produkter på Webbplats.

2. SKAPA/HÅLLA ETT PERSONLIGT KUNDKONTO

 • 2.1 Skapandet och/eller innehavet av ett personligt kundkonto är en nödvändig förutsättning och obligatoriskt för att validera en beställning av produkter på webbplatsen.
 • 2.2 Kunden kan skapa sitt personliga konto:
  • Från hans första besök på webbplatsen eller när som helst under ett efterföljande besök på webbplatsen, från fliken för detta ändamål och tillgänglig på alla sidor på webbplatsen.
  • När du gör en beställning på webbplatsen, efter att ha valt produkterna, önskar beställa och validera sin "Korg".
 • 2.3 För att skapa sitt personliga konto måste Kunden fylla i all information krävs angående honom, varvid det anges att eventuellt ofullständigt kontoskapande inte kan vara validerat.

3. ATT GÖRA EN BESTÄLLNING PÅ WEBBPLATSEN

 • 3.1 Alla beställningar av produkter görs nödvändigtvis via webbplatsen. HOORTRADE strävar efter att tillhandahålla så exakta bilder och beskrivningar som möjligt Produkter. Dessa bilder och illustrativa texter är dock inte avtalsenliga, det gör inte kunden kunde inte ta ansvar för HOORTRADE i detta avseende.
 • 3.2 HOORTRADE accepterar ingen beställning av skräddarsydda produkter som inte presenteras på platsen.
 • 3.3 Med förbehåll för att detta uttryckligen erbjuds av HOORTRADE på webbplatsen, kan kunden:
  • Fortsätt med reservationen av en produkt, utan att vara bunden av någon betalning. a Bokningsmailet skickas till Kunden på den adress som denne har angett för att bekräfta att din bokning har beaktats. När de reserverade produkterna kan förbeställas eller beställas kommer HOORTRADE att göra sitt bästa för att för att informera kunden om möjligheten att förbeställa eller beställa produkten(erna) bekymrad.
  • Förbeställ en produkt som är slut i lager och håller på att fyllas på. I form av betalningsalternativet som valts av kunden, kommer det att debiteras av HOORTRADE vid tillfället av förbeställningen, när produkterna skickas eller vid mottagandet av det första paketet. HOORTRADE kommer att fortsätta med utförandet av kundens beställning vid mottagandet av produkterna.
  • Beställ en produkt i lager. Beroende på vilket betalningsalternativ som kunden valt, detta kommer att debiteras av HOORTRADE vid tidpunkten för beställningen, när produkter eller vid mottagandet av det första paketet. HOORTRADE kommer att utföra beställa från kunden så snart som betaltjänstleverantören bekräftar solvensen för den Kund.
 • 3.4 Kunden väljer direkt på Sajten den eller de produkter han vill beställa och kan när som helst komma åt sidan "Min kundvagn". för att se produkterna valda och validera dem för att kunna göra en beställning.
 • 3.5 Kunden måste i alla händelser logga in på sitt personliga konto, om han inte har ett gjort i förväg, eller om det misslyckas, skapa ett konto för att göra en beställning på webbplatsen. I som en del av slutförandet av sin beställning kommer han att behöva lämna information ytterligare information rörande särskilt hans telefonnummer för att underlätta avtalad tid för leverans av sina produkter, samt leverans och fakturering av sin beställning. I detta avseende kan Kunden inte begära leverans av Produkterna beställt på annan ort än sitt hemland. Eventuell leveransförfrågan i en stad eller stad utesluten av HOORTRADE (se bilaga 2 till dessa villkor) eller svåråtkomlig måste skickas till HOORTRADE med hjälp av kontaktformuläret som finns på webbplatsen på följande URL-adress www.casanoov.fr/contact/ - www.casanoov.at/contact/ - www.casanoov.be/contact/ - www.casanoov.de/contact/ - www.casanoov.dk/contact/ - www.casanoov.es/contact/ - www.casanoov.fi/contact/ - www.casanoov.ie/contact/ - www.casanoov.it/contact/ - www.casanoov.lu/contact/ - www.casanoov.nl/contact/ - www.casanoov.pl/contact/ - www.casanoov.pt/contact/ - www.casanoov.se/contact/ för att få en uppskattning av leveransen. I alla händelser måste alla beställningar vara korrekt slutförda och måste innehålla dessa information som är absolut nödvändig för beställning. Kunden ansvarar för sanningshalten, riktigheten och relevansen av de uppgifter som tillhandahålls.
 • 3.6 Kunden kan göra ändringar, korrigeringar, tillägg eller till och med avbryta sin beställning, tills den är validerad på beställningssammanfattningssidan, innan betalning.
 • 3.7 Innan kunden fortsätter med valideringen av sin beställning måste kunden notera dessa Villkor och acceptera dem i sin helhet och utan förbehåll.
 • 3.8 Efter validering av sin beställning och leveransinformation måste Kunden välj betalningsmetod för din beställning i utrymmet reserverat för detta ändamål, lägg till eventuell rabattkod han har, validera sedan betalningen.
 • 3.9 I händelse av att, på grund av ett dator- och/eller tekniskt fel, kunden beställa en eller flera produkter som i verkligheten inte är tillgängliga för försäljning, HOORTRADE kommer att informera kunden om detta lagerfel så snart som möjligt från bekräftelse av beställningen. HOORTRADE kommer då att annullera beställningen och återbetalning av de berörda produkterna.
 • 3.10 Avtalet ingås definitivt mellan HOORTRADE och kunden efter bekräftelsen beställning som mottagits av den senare. Denna orderbekräftelse innehåller dessa GTC i PDF-version. Den slutliga beställningen får inte bli föremål för någon annullering, total eller partiell, från kundens sida, förutom utövande av ångerrätten enligt artikel 6.
 • 3.11 Alla förfrågningar som rör en beställning måste ställas till HOORTRADE via kontaktformulär avsett för detta ändamål på webbplatsen, tillgängligt via det personliga kontot för Kund.

4. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

Produktpriser

 • 4.1 Tillgång till webbplatsen och till presentationen av produkterna är gratis. Endast ordningen för en eller fler produkter kommer att bli föremål för betalning av den senare.
 • 4.2 De tillämpliga priserna är de som gäller dagen för beställningen på webbplatsen av kunden. Priserna på de levererade produkterna kan variera beroende på leveransplats, priserna på produkterna på destination för ett land utanför Europeiska unionen som inte är momspliktigt.
 • 4.3 Priserna på produkterna och eventuella extra kostnader i samband med beställningen är anges på ett tydligt och begripligt sätt på ordersammanfattningen. Innan gör beställningen måste kunden bekräfta denna sammanfattning.

Betalningsvillkor

 • 4.4 Priserna kommer att faktureras på basis av de priser som gäller vid tidpunkten för beställningen. A faktura som sammanfattar alla produkter som beställts av kunden samt deras kostnad respektive kommer systematiskt att adresseras till Kunden.
 • 4.5 Kunden kommer att betala priset för sin beställning, direkt på webbplatsen, enligt läget och alternativet betalning som väljs vid beställning, i enlighet med processen avsedd för det ändamålet. Beroende på bosättningsland finns olika betalningsmetoder erbjuds av HOORTRADE till kunden.
 • 4.6 Vid betalning av en beställning med CB/Mastercard/Visa/Paypal informerar kunden sin bankuppgifter vid beställning men beloppen kommer inte att vara faktiskt debiteras vid leverans av beställningen.
  HOORTRADE förbereder beställningen efter att ha mottagit bekräftelse på solvensen hos medlen betalning som valts av kunden.
  Vid betalning av en förbeställning med CB / Mastercard / Visa / Paypal debiteras kunden vid förbeställning.
 • 4.7 Vid betalning av en beställning eller förbeställning med SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS, debiteras kunden vid beställning eller förboka.
 • 4.8 Vid betalning för en beställning eller förbeställning med betalningslösningen i 3 omgångar eller 4 gånger med bankkort (som heter 3XWEB och 4XWEB), tjänst tillhandahållen av FRANFINANCE (grupp Société Générale), debiteras kunden omedelbart för den första månadsbetalningen när beställning eller förbeställning. Beroende på vald lösning, de månatliga betalningarna kommer att debiteras varje månad, på årsdagen för undertecknandet av försäljningskontraktet, fram till full återbetalning fastställs vid tidpunkten för ordervalideringen. Juridiska avgifter på hantering anges vid beställning.
  Vid betalning i 3 omgångar (3XWEB) får dessa kostnader inte överstiga 1,5 %, begränsat till ett belopp av maxavgift på 10 €.
  Vid betalning i 4 omgångar (4XWEB) får dessa kostnader inte överstiga 2,2 %, begränsat till ett belopp av maxavgift på 20 €.
  Lösningarna 3XWEB och 4XWEB finns tillgängliga för beställningar vars belopp ingår mellan € 100 och € 4 000 inklusive skatt.
  Betalningserbjudanden i 3 delbetalningar och 4 delbetalningar erbjuds av FRANFINANCE, långivaren (719 807) 406 RCS Nanterre - N ° Orias 07 008 346) se villkoren för erbjudandet: https://e-solutions.franfinance.com/non-classe/nxweb-avec-frais/
 • 4.9 Kunden informeras om att HOORTRADE för alla betalningar använder ett betalningssystem säkert hanteras av auktoriserade betalningsleverantörer CHECKOUT och PAYPAL.
 • 4.10 Underlåtenhet att betala på förfallodagen kommer automatiskt att resultera, utan formell förvarning före och automatiskt, avstängning eller ogiltigförklaring av kundens beställning, utan påverkar alla andra åtgärder.

5. LEVERANS AV PRODUKTER

 • 5.1 Produkterna som beställs på webbplatsen levereras med alla användarmanualer och motsvarande installation. Dessa handlingar kan även skickas till Kunden hos honom efterfrågan. Kunden informeras om att vid en beställning av en Produkt levererad i flera förpackningar, Motsvarande meddelanden infogas i endast ett av de levererade paketen.
 • 5.2 Kunden informeras om att Produkterna levereras av en godkänd transportör denna effekt. Priset för leverans ingår i produktens försäljningspris. I det fall där leverans måste ske till en plats som är svår att komma åt, HOORTRADE skickar till Kunden en offert för denna leverans.
 • 5.3 Om inte annat anges på webbplatsen under beställningsprocessen eller i beskrivning av de beställda produkterna (särskilt i händelse av en reservation eller förbeställning Produkt), åtar sig HOORTRADE att skicka nämnda produkter inom 72 arbetstimmar till från beställningsbekräftelsen. De deadlines som annonseras på webbplatsen överensstämmer med användning av våra auktoriserade transportörer. Under alla omständigheter kommer de beställda produkterna att vara levereras inom en period av högst trettio (30) dagar efter avtalets ingående eller inom tidsram överenskommen med kunden. Förbeställningarna säkerställer kunden reservation av lager av varor på väg att anlända.
 • 5.4 I händelse av Kundens frånvaro från det leveransavtal som överenskommits med transportören och/eller i händelse av ett fel i leveransadressen eller telefonnummer som tillhandahålls av Kund eller vid åtkomstsvårigheter till avtalad leveransplats förbehåller sig HOORTRADE rätten rätten att fakturera Kunden för hela eller delar av de merkostnader som är kopplade till behovet av gå vidare med en ny leverans av produkten/produkterna, som kunden kommer att ha informerats om tidigare.
 • 5.5 I händelse av att Kunden inte erhåller den/de beställda Produkten, utan att ingen motivering skickas till HOORTRADE får Kunden då ersättning för beloppet av sin beställning minus kostnaden för att returnera sin beställning till HOORTRADE-lagret (se returkostnadstabell 6.6)
 • 5.6 Kunden kan neka ett paket vid leveranstillfället om den upptäcker en avvikelse angående leveransen (skada, produkt saknas på följesedeln, paket skadade, trasiga eller skadade produkter etc.). Om den eller de produkter som beställts av kunden har skadats eller skadats under transporten till avtalad leveransplats, Kunden måste informera HOORTRADE så snart som möjligt för att ge honom möjlighet att ta kontakt med den berörda transportören. Kunden uppmanas att dokumentera de problem som uppstått (foto, BL kommentarer) för att underlätta hanteringen av returer hos transportören.
 • 5.7 Om kundens paket returneras till HOORTRADE på grund av en anomali eller skada, den senare kommer att kontakta kunden vid mottagandet av returpaketet för att fråga honom vilken åtgärd han ska vidta på hans befallning. Om Kunden av misstag har nekat paketet kan han begära att det returneras senast förhandsbetalning av kostnaderna för den nya försändelsen som kommer att bli pressmeddelande. Dessa kostnader ska även betalas för beställningar för vilka kostnaderna för frakten var gratis vid beställning.
 • 5.8 Eventuella förseningar i leveransen i förhållande till det datum eller den tid som anges för Kunden när beställning eller, i avsaknad av ett datum eller deadline vid beställning, mer än trettio (30) dagar från avtalets ingående kan leda till att försäljningen upphör kl Kundens initiativ, på skriftlig begäran från denne genom rekommenderat brev med bekräftelse på kvitto, om efter att ha instruerat HOORTRADE att göra leverans, det inte har uppfyllts. Kunden kommer då att få ersättning för alla inbetalda belopp, senast inom en period av fjorton (14) dagar efter det datum då avtalet sades upp. Denna klausul har inte inte avsedd att gälla om förseningen i leveransen beror på ett fall av force majeure.

6. ÅTERRÄTT

 • 6.1 Kunden har en period på fjorton (14) hela dagar från mottagandet av Produkter för att utöva ångerrätten från HOORTRADE, enligt villkoren gällande lagar som omfattas av konsumentbalken, utan att behöva motivera några skäl eller att betala straffavgifter.
 • 6.2 Om han avser att utöva sin ångerrätt måste kunden informera HOORTRADE om sin beslut att frånträda avtalet som ingåtts genom att skicka, före utgången av ovannämnda period:
  • Med formuläret bifogat till dessa allmänna avtal, i bilaga 1 och skickat antingen per post med mottagningsbevis, eller via kontaktformuläret som finns tillgängligt från utrymmet webbplatsens klient.
  • Alla andra uttryckliga, otvetydiga deklarationer som uttrycker sin önskan att dra tillbaka (till exempel ett brev skickat med rekommenderat brev med bekräftelse på reception).
 • 6.3 Kunden måste i alla händelser ange en önskan att dra sig ur utan tvetydighet och otvetydig och hans val att hantera returen av paket själv eller att göra ring för HOORTRADE leveranstjänst.
 • 6.4 När HOORTRADE tar emot det vederbörligen ifyllda ångerformuläret skickas det till kunden, utan dröjsmål, en bekräftelse på mottagande av dess återkallelse på ett varaktigt medium, till e-postadressen tillhandahålls av kunden vid beställning.
 • 6.5 I vilket fall som helst kommer kunden att vara skyldig att returnera produkterna till HOORTRADE eller till någon annan person utsedd av HOORTRADE, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar efter meddelandet om sitt beslut att dra tillbaka. I vilket fall som helst Kunden måste returnera produkten/produkterna i fråga till HOORTRADE i dess originalförpackning, inklusive överförda meddelanden och/eller eventuella tillbehör.
 • 6.6 HOORTRADE erbjuder kunden en returtjänst för produkter på grund av deras volym och/eller av deras vikt. Kunden har valet att acceptera HOORTRADEs förslag eller att anförtro returnering av produkter till den transportör som de väljer. I händelse av att HOORTRADE-förslaget är behålls informeras Kunden om att han fortfarande är skyldig att betala kostnaderna för att returnera Produkterna och att HOORTRADE kommer att dra av motsvarande kostnader från det totala beloppet som ersätts till den.

  Kostnaderna för att returnera produkterna består av fasta kostnader på 26,45 euro inklusive moms per paket + rörliga kostnader beroende på paketets vikt (se rutnätet nedan).

  FÖRPACKNINGSVIKT UPP TILL (i KG) RETURKOSTNADER PER PAKET INKL. MOMS
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  Oavsett vad kunden väljer av transportör, returneras varorna ofullständiga, skadad, skadad på grund av felaktig hantering av Kunden kommer inte att ersättas i sin helhet. HOORTRADE kommer att kommunicera värdet av ersättningen till Kunden motsvarande skadan.

 • 6.7 I händelse av att Kunden utnyttjar sin ångerrätt, betalas alla belopp av Kunden kommer att ersättas av HOORTRADE, utan onödigt dröjsmål, inom en period av fjorton (14) dagar från det datum då HOORTRADE informeras om beslutet av Kund att dra tillbaka. Om kunden väljer den produktreturtjänst som erbjuds av HOORTRADE, motsvarande returkostnader kommer att dras av från det återbetalade beloppet. Detta återbetalning kan skjutas upp tills återvinning av produkterna eller tills kunden konsumenten har tillhandahållit bevis på leverans av dessa produkter, det valda datumet är det av den första av dessa fakta. Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmedel än vad som används vid beställning, såvida inte Kunden uttryckligen samtycker till användning av annat betalningsmedel och under förutsättning att återbetalningen inte medför kostnader för kunden.

7. PRODUKTGARANTI

Rättsliga garantier

När den fungerar som en juridisk garanti för överensstämmelse, konsument har en period på två år från leveransen av varorna att agera; han kan välja mellan reparation eller utbyte av varan, med förbehåll för de kostnadsvillkor som anges i Artikel L.217-9 i konsumentlagen; förutom begagnade varor är det undantaget från bevisa förekomsten av bristande överensstämmelse för varan under de 24 månaderna efter utfärdandet av bra.
Den juridiska garantin för överensstämmelse gäller oberoende av eventuell kommersiell garanti överens.
Konsumenten kan besluta att genomföra garantin mot dolda defekter i varan. säljs i den mening som avses i artikel 1641 i civillagen, såvida inte säljaren har föreskrivit att det inte kommer att skyldig till ingen garanti; i händelse av att denna garanti genomförs har köparen rätt att val mellan lösning av försäljningen eller en sänkning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i civillagen. Han har två år på sig från upptäckten av defekten.
Att skjuta upp, avbryta eller avbryta preskription kan inte leda till att preskriptionstiden ökar preskriptionstid utöver tjugo år från dagen för rättighetens födelse i enlighet med artikel 2232 i civillagen.

 • Alla produkter som köps på webbplatsen omfattas av följande juridiska garantier enligt civillagen och konsumentlagen:

Juridisk garanti för överensstämmelse

 • 7.2 Enligt artiklarna L.217-4 och följande i konsumentlagen är säljaren skyldig att leverera varor i enlighet med det avtal som slutits med konsumentkunden och reagera på defekter överensstämmelse som existerar under leveransen av produkten. Garantin för överensstämmelse kan utövas om ett defekt skulle föreligga på dagen för tillträde av Produkten.
 • 7.3 Men när defekten har uppstått inom 24 månader efter detta datum, är det antas uppfylla detta villkor. Men i enlighet med artikel L.217-7 i Code of Konsumtion, "säljaren kan ifrågasätta denna presumtion om den inte är förenlig med arten av [Produkten] eller den åberopade bristen på överensstämmelse”. I detta avseende kan HOORTRADE analysera den omtvistade produkten för att avgöra om den identifierade defekten fanns på dagen för leverans av produkten till kunden. Å andra sidan, efter denna 24-månadersperiod, kommer den att återgå till Kunden ska bevisa att defekten fanns vid tidpunkten för tillträde av Produkten.
 • 7.4 I enlighet med artikel L.217-9 i konsumentlagen, "i händelse av underlåtenhet att överensstämmelse väljer köparen mellan reparation och utbyte av varan. Men den säljaren får inte gå vidare enligt köparens val om detta val medför en kostnad uppenbart oproportionerlig i förhållande till den andra modaliteten, med hänsyn till varans värde eller vikten av defekten. Han måste sedan fortsätta, såvida detta inte är omöjligt, enligt modaliteten inte valt av köparen”.

Rättslig garanti mot dolda defekter

 • 7.5 Enligt artiklarna 1641 till 1649 i civillagen kan kunden begära att garanti mot dolda fel om de uppvisade defekterna inte framkommit vid köpet, är före köpet och är tillräckligt allvarliga (defekten måste antingen göra produkten olämplig för den användning för vilken den är avsedd, eller minska den användningen i sådan utsträckning att köparen skulle inte ha köpt produkten eller skulle inte ha köpt den till ett sådant pris om han hade gjort det känner till felet).
 • 7.6 Klagomål, begäran om ersättning för en produkt som inte uppfyller kraven måste göras per post eller via kontaktformuläret avsett för detta ändamål och tillgängligt på webbplatsen från kundområdet. Kunden kommer att få ersättning för sitt belopp via banköverföring beställde. Kostnaderna för återbetalningsförfarandet (särskilt returfraktkostnaderna för Berörd produkt) kommer att förbli HOORTRADEs ansvar.

8. ANSVAR

 • 8.1 Varje part tar ansvar för konsekvenserna av dess fel, fel eller försummelser och orsakar direkt skada för den andra parten.

Client's responsibility

 • 8.2 Kunden är ensam ansvarig för kvalitet, noggrannhet, relevans och riktigheten av den information han tillhandahåller på webbplatsen i syfte att skicka och validera hans beställde. Eventuella fel från dess sida angående informationen som kommunicerats till HOORTRADE under lägga en beställning och sannolikt kommer att påverka leveransen av de beställda produkterna kan ge upphov till en ny fakturering av HOORTRADE av nödvändiga kostnader för att tillhandahålla ny leverans. HOORTRADE kan inte hållas ansvarigt för detta titel.
 • 8.3 Kunden är ensam ansvarig med avseende på HOORTRADE och, i förekommande fall, tredje part av alla skada, oavsett art, orsakad av information som kommunicerats, överförts eller sprids när man gör en beställning och tillämpar dessa villkor, samt eventuella brott från dess sida av dessa avtalsbestämmelser.
 • 8.4 Kunden är ensam ansvarig för valet av Produkter som han beställer via Webbplats.
 • 8.5 Monteringen och monteringen av den/de levererade produkten/produkterna utförs helt och hållet kundens ansvar. Likaledes kan varje möjlig kapning av produkten eller modifiering av en en del av produkten produceras under kundens eget ansvar. Aldrig HOORTRADE kan inte hållas ansvarigt för en montering som inte följer konstens regler eller den monterings- och bruksanvisning.
 • 8.6 För att säkerställa korrekt hantering av kundens klagomål, rekommenderas att Kunden att undersöka skicket och innehållet i sitt paket på leveransdagen för att meddela omedelbart HOORTRADE via kontaktformuläret om eventuella observerade defekter. I fall att defekt observerats får Kunden inte gå vidare till monteringen av produkten innan behandlingen av dess klagomål från HOORTRADE (se handläggningstider i artikel 8.9 i dessa allmänna avtal). Om produktmontering kan HOORTRADE inte hållas ansvarigt för eventuella nya defekter uppenbart observerat av kunden efter denna montering.

HOORTRADEs ansvar

 • 8.7 HOORTRADE implementerar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa kunden leverans av kvalitetsprodukter och under optimala förhållanden. HOORTRADE övertar hela ansvar för de produkter som erbjuds kunder på webbplatsen och kommer endast att handla om potential klagomål som rör nämnda produkter.
 • 8.8 HOORTRADE kan dock inte hållas ansvarigt för eventuella skador som kan tillskrivas antingen till kunden själv eller till det oförutsebara och oöverstigliga faktumet hos en tredje part utanför avtal eller fall av force majeure. Dess ansvar kan inte engageras i tillägg fall av skada som kunden lidit relaterad till felaktig användning eller montering/montering Produkter som inte överensstämmer med instruktionerna.
 • 8.9 I händelse av ett klagomål från kunden relaterat till ett defekt som hittats i en produkt, åtar sig HOORTRADE att behandla Kundens begäran inom fyrtioåtta (48) arbetstimmar fr.o.m mottagande av kundens fullständiga fil (referens, kvantitet, foton, eventuell information begärt av HOORTRADE). I händelse av ett större defekt som observerats på en Produkt och bekräftats av HOORTRADE, HOORTRADE åtar sig att erbjuda Kunden en lösning anpassad efter dennes önskemål i en period av sjuttiotvå (72) arbetstimmar från bekräftelsen av övertagandet av ansvaret av klagomålet.

9.FORCE MAJEURE

 • 9.1 "Force majeure" definieras som varje händelse utanför någon av de parter och sannolikt inte rimligen kommer att förutses vid tidpunkten för ingåendet av det upprättade avtalet mellan HOORTRADE och kunden. En sådan händelse kommer att karakteriseras så snart partiet, offer av en sådan händelse, skulle hindras från att korrekt fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, och detta, trots genomförandet av adekvata och lämpliga åtgärder för att begränsa effekter.
 • 9.2 Ingen av parterna ska hållas ansvarig gentemot den andra för underlåtenhet att uppfylla eller förseningar i fullgörandet av en skyldighet som härrör från dessa GTCS som skulle bero på motpartens handling efter att ett våldsfall inträffat major, som erkänns och definieras av fransk rättspraxis.
 • 9.3 Fallet av force majeure avbryter skyldigheterna som härrör från dessa villkor under hela varaktigheten av dess existens och ingen av parterna får, under denna period, giltigt företräda förekomsten av ett sådant fall av force majeure i den mening som avses i artikel 1218 i civillagen för att motivera slutet på sitt avtalsförhållande med den andra parten. Däremot om fallet force majeure hade en varaktighet på mer än trettio (30) dagar i följd skulle öppna rätten till automatisk uppsägning av dessa GTCS av en eller annan av de parter, åtta (8) dagar efter det att ett rekommenderat brev med mottagningsbevis har skickats detta beslut.

10. IMMATERIELL EGENDOM

 • 10.1 Webbplatsen, såväl som databaser, texter, dokument, information, bilder, fotografier, grafik, logotyper eller annan data skyddas under artiklarna L.111-1 et seq. av immaterialrättslagen och förblir den exklusiva egendomen HOORTRADE eller i förekommande fall deras respektive ägare som HOORTRADE har med erhållit nödvändiga drifttillstånd.
 • 10.2 HOORTRADE förblir ägaren till alla inlämnade immateriella rättigheter och registrerat hos National Institute of Intellectual Property (INPI) och som avser Webbplatsen, samt alla immateriella rättigheter och upphovsrätt hänför sig till något annat särskiljande kännetecken som tillhör den.
 • 10.3 All reproduktion och/eller representation, nedladdning, översättning, anpassning, exploatering, distribution, spridning och/eller kommunikation, i vilken form som helst, till kommersiell äganderätt eller inte, av hela eller delar av webbplatsen eller av en av äganderätterna immateriell egendom som tillhör HOORTRADE är strängt förbjuden. Kunden avstår från även varje handling och varje handling som sannolikt direkt påverkar eller indirekt till HOORTRADEs immateriella rättigheter.
 • 10.4 I händelse av att immateriella rättigheter kränks relaterade till webbplatsen eller till HOORTRADE-rättigheter, uppmanas kunden att rapportera detta till HOORTRADE via kontaktformuläret för Sajtens kundområde.

11. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

12. SPRÅK FÖR VILLKOR

 • 12.1 Dessa allmänna villkor är skrivna på franska.
 • 12.2 I händelse av att de skulle översättas till ett eller flera språk, ska endast Den franska versionen av texten kommer att ha företräde i händelse av en tvist.

13. TILLÄMPLIG LAG OCH KOMPETENS JURISDIKTION

 • 13.1 Dessa GTCS regleras av fransk lag.
 • 13.2 I händelse av en tvist som dessa allmänna villkor (eller en av deras klausuler) och/eller kopplingar till mellan parterna kan ge upphov, kan Kunden beslagta efter eget val, utöver en av de jurisdiktioner med territoriell jurisdiktion enligt civilprocesslagen, jurisdiktionen av den plats där han bodde vid tidpunkten för avtalets ingående eller för inträffandet av skadligt.
 • 13.3 Enligt artikel L.612-1 i konsumentlagen erinras det om att "alla konsumenter har rätt att kostnadsfritt vända sig till en konsumentförmedlare i syfte att lösa vänskaplig tvist mellan honom och en professionell. För detta ändamål garanterar den professionella konsumenternas effektiva användning av ett konsumentförmedlingssystem”.
 • 13.4 I enlighet med förordning nr 2015-1033 av den 20 augusti 2015 och genomförandedekretet nr 2015-1382 av den 30 oktober 2015, varje så kallad konsumenttvist eller rättstvist, med förbehåll för Artikel L.612-2 i konsumentlagen, kan bli föremål för en uppgörelse i godo av medling med CMAP - Paris Mediation and Arbitration Center.
 • 13.5 För att överlämna sin tvist till medlaren kan klienten:
  • (i) fyll i formuläret på CMAP-webbplatsen: www.mediateur-conso.cmap.fr;; Var,
  • (ii) skicka din förfrågan med vanlig eller rekommenderad post till CMAP Mediation Consumption, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS ;; Var,
  • (iii) skicka ett e-postmeddelande till consumer@cmap.fr.
 • 13.6 Det erinras om att medling inte är obligatorisk, förutom lagstadgade bestämmelser tvärtom, och föreslås för att lösa tvister genom att undvika att vända sig till rättvisa.

Bilaga 1 - Modell för ångerblankett

(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill dra dig ur kontrakt)

För uppmärksamheten från HOORTRADE, 4 bis, avenue Jean-François Raclet - 69007 LYON - Frankrike

Jag meddelar dig härmed att jag drar mig ur avtalet avseende ordernummer: ________________

Och angående produkten(erna) nedan:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Mottaget den: __ / __ / __

Mitt namn och min adress:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Returalternativ *:

 • Jag tar själv hand om returen av produkterna
 • Jag skulle vilja dra nytta av HOORTRADEs returtjänst (punkt 6.6 i CGV)

Underskrift (endast om detta formulär meddelas på papper):

Datum:

(*) Stryk över det onödiga.

Bilaga 2 - Lista över postnummer som inte levereras av HOORTRADE

Priserna som visas på webbplatsen inkluderar inte leveranskostnader för destinationerna anges nedan. För att få en leveransoffert för dessa postnummer måste Kunden skicka din förfrågan till HOORTRADE via kontaktformuläret som är tillgängligt via kundområdet på Webbplats

Land Stad Postnummer
Frankrike
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Tyskland
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Kroatien
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Danmark
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Spanien
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estland
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finland
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Italien
Förutom Sicilien och Sardinien
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norge
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Nederländerna
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugal
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Sverige
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019
Bild Nyhetsbrev
Välkommen till Casanoov!
Följ våra nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få råd och tips!

Leverans
4 /7 dagar

Säkra betalningar

Gratis fraktkostnader

Kontaktlös leverans

säker betalning

Visa
Mastercard
Paypal

Välkommen till Casanoov!
Casanoov är specialiserad på onlineförsäljning av utrustning dedikerad till hemmiljön och gör det till en ära att erbjuda dig ett komplett erbjudande för att avgränsa ditt exteriör enligt de senaste marknadstrenderna till överkomliga priser. priser.
Kvalitet till rätt pris! Detta är Casanoovs motto.
Upptäck vårt breda sortiment av slagportar, skjutportar, grindar och staket i aluminium, den senaste trenden när det gäller material.
Alla våra produkter är genomtänkta och designade som ett kit.
Lätt och snabb att installera, att montera dina Casanoov-portar och staket själv kommer att vara en barnlek.
Alla våra modeller har designats för att kombinera både säkerhet och estetik.
Casanoov erbjuder dig valet att möta alla dina önskemål och krav: klassiska modeller med full fyllning, semiperforerade, perforerade eller ultraperforerade (barred) eller modernare med våra designmodeller. Hos Casanoov görs allt för att tillfredsställa dig!
Våra designmodeller är inspirerade och designade i Frankrike, de finns i 6 varianter och var och en har unika dekorativa tallrikar, designade av oss för dig.
Välj sortiment som passar dig bäst för en modern exteriör som passar dig.
Och för en ännu modernare exteriör, tänk på att automatisera din entré och bläddra i vår motoriseringskategori som erbjuder dig automatiseringar för slag- och skjutportar anpassade efter dina behov.< br />Också upptäck alla våra tillbehör för ett harmoniskt exteriör, såsom våra aluminiumstolpar i färger som matchar våra portar, grindar och trädgårdsstaket.
För att göra ditt val enklare har du all teknisk information samt livebilder på alla våra produktblad.
Betalningar är säkra och leveransen är gratis. Njut och trevlig shopping!

Samtycke att använda cookies

Genom att fortsätta surfa godkänner du användningen av cookies för innehålls-/reklamanpassning och trafikanalys. Du kan avaktivera användningen av cookies genom att ändra din webbläsarinställningar. Se vår sekretesspolicy .