Fördelar? Spara med Casanoov Pro
Fördelar? Spara med Casanoov Pro
Min varukorg
Close Icon

image
Delete Icon
SKU :
None

Genom att validera dina köp kommer du att debiteras beloppet för din beställning.

I reservation


Totalt (inkl. moms) kr

Beställa Fortsätt handla

eller

villkoren
Hoortrade


 Ladda ner PDF

Dessa allmänna försäljningsvillkor (nedan kallade "villkoren") är erbjuds av företaget HOORTRADE, ett förenklat aktiebolag med kapital på 7 500 euro, registrerat hos Lyon Trade and Companies Registrera dig under nummer 878 143 601 och vems säte finns på 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie i LYON (69007) (nedan kallad "HOORTRADE").

Via sin webbplats tillgänglORTRADE katalogförsäljning av konsumentvaror dedikerade till inomhus- och utomhusinstallation (hädanefter "produkterna"), (nedan kallad "webbplatsen"), HOORTRADE erbjuder försäljning av produkter avsedda för inomhus- och utomhusinstallation (nedan "Produkterna"), till varje köpare, fysisk person, som agerar för ändamål utanför omfattningen av hans yrkesverksamhet och hemvist på franskt territorium eller i en medlemsstat i Europeiska unionen (nedan kallad "klienten").ig på URL-adresserna www.casanoov.fr/ - www.casanoov.be/ - www.casanoov.it/ - www.casanoov.es/ - www.casanoov.de/ - www.casanoov.nl/ - www.casanoov.pl/ - www.casanoov.lu/ - www.casanoov.pt/ - www.casanoov.at/ - www.casanoov.ie/ - www.casanoov.dk/ - www.casanoov.fi/ - www.casanoov.se/ - www.casanoov.co.uk/ - www.casanoov.cz/ - www.casanoov.gr/ - www.casanoov.hr/ - www.casanoov.hu/ - www.casanoov.lt/ - www.casanoov.lv/ - www.casanoov.ro/ - www.casanoov.si/ - www.casanoov.sk/ (hädanefter "Webbplatsen"), erbjuder HO

Varje kund erkänner att ha läst, på ett läsbart och begripligt sätt sätt, dessa T&CS samt all information som behövs för att utförande av dessa, i enlighet med artiklarna L.111-1 till L.111-8 och L.221 -5 i konsumentlagen, innan något avtal ingås med HOORTRADE.

1. TILLÄMPNING OCH GENOMFÖRANDE AV Villkor

 • 1.1 Dessa villkor och villkor gäller, utan begränsningar eller reservationer, för alla beställningar av produkter som placerats på webbplatsen av kunden.
 • 1.2 Dessa villkor är avsedda att definiera villkoren för beställning Produkter på webbplatsen samt respektive rättigheter och skyldigheter var och en av parterna i samband med leveransen av Produkterna.
 • 1.3 Om inte annat skriftligen överenskommits av parterna, gäller dessa villkor företräde framför alla motstridiga klausuler från allmänna villkor tidigare utarbetat och publicerat på webbplatsen. De gäller för undantag från något annat avtal.
 • 1.4 Dessa allmänna villkor anses vara en integrerad och väsentlig del av avtalet som ingåtts mellan HOORTRADE och var och en av dess kunder. De är tillgängliga när som helst på webbplatsen.
 • 1.5 Dessa T&CS meddelas systematiskt till Kunden under validering av sin beställning, vilket innebär det fullständiga och oreserverade godkännande av dessa villkor. Denna acceptans består av att markera motsvarande ruta för detta ändamål. Att kryssa i denna ruta är anses ha samma värde som en handskriven signatur från Kund.
 • 1.6 HOORTRADE förbehåller sig rätten att ändra och/eller anpassa dessa T&Cs på när som helst. I det här fallet gäller endast den version som gäller på dagen för den beställning på webbplatsen är giltigt tillämplig på kunden.
 • 1.7 Det faktum att HOORTRADE vid en given tidpunkt inte utnyttjar någon av bestämmelserna i dessa T&CS kan inte tolkas som ett avstående att utnyttja dem senare.
 • 1.8 HOORTRADE uppmanar varje kund att läsa dessa villkor noggrant för att skriv ut dem och/eller spara dem på valfritt hållbart medium, innan du placerar en beställning av produkter på webbplatsen.

2. SKAPA/HÅLLA ETT PERSONLIGT KUNDKONTO

 • 2.1 Skapandet och/eller innehavet av ett personligt kundkonto är en nödvändig och obligatorisk förutsättning för att validera en beställning för Produkter på webbplatsen.
 • 2.2 Kunden kan skapa sitt personliga konto:
  • Från hans första besök på webbplatsen eller vid någon annan tidpunkt under en efterföljande besök på webbplatsen, från fliken för detta syfte och tillgänglig på alla sidor på webbplatsen.
  • När han lägger sin beställning på webbplatsen, efter att ha valt den Produkter han vill beställa och har validerat sin "Korg".
 • 2.3 För att skapa sitt personliga konto måste Kunden tillhandahålla all nödvändig information om honom, varvid det anges att något ofullständigt kontoskapande kan inte valideras. Den valda inloggningen av kunden kan inte ändras. I händelse av ett fel, Kunden måste återskapa ett konto, det anges att det inte är det möjligt att överföra data från ett konto till ett annat konto.
 • 2.4 Under inga omständigheter kan HOORTRADE hållas ansvarig för en fel av kunden i sin e-post som leder till att mottagandet saknas av meddelanden från HOORTRADE rörande uppföljningen av hans beställa.

3. LAGA EN BESTÄLLNING PÅ WEBBPLATSEN

 • 3.1 Alla beställningar av produkter görs nödvändigtvis via webbplatsen. HOORTRADE strävar efter att tillhandahålla de mest trogna möjliga bilderna och beskrivningar av produkterna. Men eftersom dessa bilder och illustrativa texter är inte avtalsenliga, kunden kan inte anlita ansvar för HOORTRADE i detta avseende.
 • 3.2 HOORTRADE accepterar inte någon beställning på skräddarsydda produkter som presenteras inte på webbplatsen.
 • 3.3 Förutsatt att detta uttryckligen erbjuds av HOORTRADE på webbplatsen, Kunden kan: Förbeställa en Produkt som är slut i lager och finns fyllt på. Beställ en produkt i lager. I dessa två fall, Kunden måste betala hela beloppet för beställningen på webbplatsen vid tidpunkten för sin beställa eller förbeställa.
 • 3.4 Kunden väljer direkt på Sajten den eller de produkter han önskar att beställa och kan när som helst komma åt sidan "Min varukorg" för att visa de valda produkterna och validera dem för att placera hans beställa.
 • 3.5 Kunden måste i alla fall ansluta till sitt personliga konto, Om han inte har gjort det i förväg, eller om han inte har gjort det, skapa ett konto för att lägga sin beställning på webbplatsen. Som en del av slutförandet av sin beställning kommer han att behöva lämna ytterligare information rörande särskilt hans telefonnummer för att underlätta avtalade tider för leverans av hans Produkter, samt leverans och faktureringsadress. av hans beställning. I detta avseende kan Kunden inte begära leverans av Produkterna som beställts i ett annat land än den där han skapade sitt personliga konto. Vissa städer eller städer är undantagna från leverans (se bilaga 2 till dessa T&CS). I någon händelse måste alla beställningar vara vederbörligen ifyllda och måste innehålla information som är absolut nödvändig för beställningen. Kunden är ansvarig för uppgifternas sanningsenlighet, riktighet och relevans försedd. HOORTRADE kan således inte hållas ansvarigt i händelse av sen leverans på grund av en felaktig eller ofullständig leveransadress.
 • 3.6 Kunden kan göra ändringar, korrigeringar, tillägg eller till och med annullera hans beställning, tills den har validerats på beställningssammanfattningssidan, före betalning.
 • 3.7 Innan kunden fortsätter med valideringen av sin beställning måste läsa dessa villkor och acceptera dem i sin helhet och utan bokning.
 • 3.8 Efter validering av sin beställning och informationen om leverans måste Kunden välja betalningssätt för sin beställning i utrymmet reserverat för detta ändamål, lägg till eventuell rabattkod han har, bekräfta sedan betalningen.
 • 3.9 Avtalet ingås definitivt mellan HOORTRADE och Kunden när orderbekräftelsen har mottagits av den senare. Denna orderbekräftelse innehåller dessa villkor i PDF-version. Den slutliga beställningen kan inte bli föremål för någon annullering, helt eller delvis, på kundens del, förutom utövande av ångerrätten föreskrivs i artikel 7. Följaktligen, vid fel i beställningen eller dubbletten måste Kunden vända sig till HOORTRADE som kan eventuellt tillåta återkallande av beställningen före leverans. I en sådan fall kommer uttagskostnaderna som anges i punkt 7 att betalas av kunden.
 • 3.10 Alla förfrågningar som rör en beställning måste skickas till HOORTRADE via kontaktformuläret för detta ändamål på webbplatsen, tillgängligt via kundens personliga konto.

4. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

PRODUKTPRISER

 • 4.1 Tillgång till webbplatsen och till presentationen av produkterna är fri. Endast beställningen av en eller flera produkter kommer att vara föremål för betalning av den senare.
 • 4.2 Tillämpliga priser är de som gäller på beställningsdagen den webbplatsen av kunden.
 • 4.3 Priserna på produkterna och eventuella ytterligare kostnader relaterade till ordning anges, på ett tydligt och begripligt sätt, på sammanfattning av

BETALNINGSVILLKOR

 • 4.4 Priserna kommer att faktureras på basis av gällande priser kl tidpunkten för beställningen. En faktura som sammanfattar alla beställda produkter av kunden samt deras respektive kostnad kommer att vara systematiskt skickas till kunden.
 • 4.5 Kunden kommer att betala priset för sin beställning, direkt på Webbplats, enligt betalningsmetod och alternativ som valts vid placering hans beställning och detta i enlighet med den process som föreskrivs härför syfte. Beroende på hans bosättningsland, olika betalning metoder som erbjuds av HOORTRADE till kunden:

  • Vid betalning av en beställning eller en förbeställning med CB/Mastercard/Visa/Paypal/ SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS / FINTECTURE, debiteras Kunden när lägga beställningen eller förbeställningen.
  • Vid betalning för en beställning eller förbeställning med betalningslösningen i 3 omgångar eller 4 omgångar med kreditkort, tjänst tillhandahållen av ALMA (Alma SAS-företag), belägen på 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine och registrerad hos RCS Nanterre under nummer 839 100 575, debiteras Kunden omedelbart för den första månadsbetalningen vid beställning eller förbeställning. Beroende på vilken lösning som valts, kommer månatliga betalningar att dras av varje månad, på årsdagen för undertecknandet av försäljningskontraktet, tills full återbetalning fastställts vid tidpunkten för valideringen av beställningen. HOORTRADE agerar inte på något sätt som långivare i den mening som avses i artikel L.311-1 i konsumentlagen. Varje vägran att bevilja kredit av Alma för en beställning kan leda till att den annulleras. Varje uppsägning av Villkoren som binder Kunden och HOORTRADE leder till uppsägning av Villkoren eller kreditavtalet mellan Alma och Kunden. Betalning i tre/fyra delbetalningar sker via vår partner Alma. Betalningssäkerhet säkerställs av ALMA och dess tjänsteleverantörer. Alla betalningar är skyddade av 3D Secure. Antal köp: Endast köp mellan €50 och €4 000 är berättigade till betalning med Alma Avgifter: Genom att betala i flera omgångar med Alma betalar Kunden juridiska förvaltningsavgifter som anges vid beställningstillfället. Alma är telefonbetalningsansvarig och utfärdar ett elektroniskt certifikat som kommer att fungera som bevis på beloppet och datumet för transaktionen i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 1316 och följande i civillagen
 • 4.6 Kunden informeras om att HOORTRADE för all betalning använder en säkert betalningssystem som hanteras av de auktoriserade betalningsleverantörerna KASSA och PAYPAL.
 • 4.7 Underlåtenhet att betala på förfallodagen kommer automatiskt, utan föregående formell underrättelse och automatiskt, resultera i avstängning eller ogiltigförklaring av kundens beställning, utan att det påverkar någon annan handlingsplan.

5. LEVERANS AV PRODUKTERNA

 • 5.1 Produkterna som beställs på webbplatsen levereras med alla motsvarande användar- och installationsinstruktioner. Dessa dokument kan även skickas till Kunden på dennes begäran. Kunden informeras att vid beställning av en Produkt levererad i flera paket, är motsvarande meddelanden infogade i endast en av de paket levererade.
 • 5.2 Kunden informeras om att Produkterna levereras med hjälp av medel av en transportör som är auktoriserad för detta ändamål. Leverans erbjuds.
 • 5.3 Om inte annat anges på webbplatsen under beställningsprocessen eller i beskrivningen av de beställda produkterna (särskilt i händelsen av reservation eller förbeställning av en produkt), åtar sig HOORTRADE att skicka nämnda produkter inom 72 arbetstimmar. från bekräftelsen av beställningen. Deadlines som annonseras på webbplatsen är i enlighet med våra auktoriserade transportörers praxis. I vilket fall som helst Beställda produkter kommer att levereras inom en period av högst trettio (30) dagar efter avtalets ingående eller inom perioden kommit överens med kunden. Förbeställningar ger kunden reservation av varulager som tas emot.
 • 5.4 Leverans sker på den adress som Kunden anger. HOORTRADE har inte möjlighet att ändra adressen efter valideringen av beställningen. Eventuell frånvaro av kunden under leveranstid överenskommen med transportören, inklusive i händelse av ett fel i leveransadressen och/eller svårigheter att kontakta kunden, kommer för HOORTRADE att motsvara ett avslag från Kund att ta produkterna i besittning. I ett sådant fall, HOORTRADE kommer att ha rätt att fakturera kunden för hela eller delar av merkostnader relaterade till behovet av att genomföra en ny leverans av produkten/produkterna som kunden kommer att ha informerats om i förväg.
 • 5.5 I händelse av att kunden inte får produkten/produkterna beställt, utan att någon motivering skickats till HOORTRADE, HOORTRADE förbehåller sig rätten att fakturera Kunden för straffavgifter beräknade i enligt returkostnadstabell 7.7).
 • 5.6 Vid leverans är Kunden noga med att omedelbart kontrollera antal levererade paket och deras skick. Kunden kan vägra ett paket vid leveranstillfället om han upptäcker en anomali angående leveransen (skada, skadad eller öppen förpackning, trasig eller skadade produkter etc.). I händelse av ett saknat paket som en del av leveransen ska kunden rapportera den på följesedeln, nämna referensen för det saknade paketet och ta i besittning av de andra paketen. Om den eller de produkter som beställts av kunden har skadats eller skadats under transporten till den överenskomna platsen för leverans eller i avsaknad av ett eller flera paket måste Kunden vid leverans måste du formulera alla användbara, exakta och motiverat förbehåll mot den följesedel som presenterats för honom av bärare. Dessa reservationer måste formuleras på ett tydligt och detaljerat sätt sätt (ange de saknade eller skadade paketen och antalet berörda bland de levererade paketen, beskrivning av problemet påträffade och den resulterande skadan). Allmänna formuleringar, som t.ex "under förutsättning att öppnas" eller "under förutsättning att verifiering eller inventering av paket" utgör inte exakta och motiverade reservationer som förväntas av HOORTRADE och har inget värde.
 • 5.7 Kunden är vederbörligen informerad om att varken transportören eller HOORTRADE kan hållas ansvarig för mottagandet av paket av en person som är auktoriserad av kunden och som skulle acceptera leverans utan reservation. HOORTRADE måste i alla fall informeras om en sådan situationen så snart som möjligt för att den ska kunna kontakta berörd transportör och bestämma vilken uppföljning som ska ges av beställningen levereras. Som sådan uppmanas Kunden att dokumentera problemen stött på (foto, kommentarer på följesedeln) för att underlätta hanteringen av returer med transportören. I frånvaro av av eventuella reservationer som gjorts vid leverans, bekräftar kunden ha mottagit Produkter i enlighet med hans beställning och uppenbart gott skick, utan att det påverkar kunden i efterhand utnyttjar de rättsliga garantier som är tillämpliga med förbehåll för uppfylla villkoren. nödvändig.
 • 5.8 Om Kundens paket returneras till HOORTRADE på grund av en avvikelse eller skada, kommer den senare att kontakta kunden vid mottagandet av returpaketet för att fråga honom vad han ska göra med sin beställning. Om Kunden har av misstag vägrat paketet, han kan begära att det är det returneras genom att först betala kostnaderna för den nya försändelsen som kommer att meddelas honom. Dessa kostnader ska också betalas för beställningar för vilka fraktkostnaderna erbjöds när beställningen gjordes.
 • 5.9 Eventuell försening i leveransen i förhållande till datum eller deadline anges för Kunden vid beställning eller, i avsaknad av indikation på datum eller försening under beställningen, mer än trettio (30) dagar från avtalets ingående kan leda till upplösning av försäljningen på Kundens initiativ, efter skriftlig begäran från denne genom rekommenderat brev med mottagningsbevis, om efter att ha instruerat HOORTRADE att göra leveransen har han inte följt. De Kunden kommer då att få ersättning för alla inbetalda belopp, senast inom fjorton (14) dagar efter det datum då avtalet ingicks avslutas. Denna klausul är inte avsedd att gälla om förseningen i leverans beror på ett fall av force majeure.

6. INVENTION FÖRE MONTERING

Efter leverans av sin beställning och före varje begäran om HOORTRADE kundservice måste kunden se till att han har kontrollerat allt de delar som ingår i de levererade paketen och detta inom ett maximum period på fjorton (14) kalenderdagar. Denna fullständiga verifiering är absolut nödvändigt för att begränsa den multipla användningen av HOORTRADEs eftermarknadsservice och därmed tillåta HOORTRADE att svara på Kundens begäran(n) görs vid ett tillfälle och så snart som möjligt. Annars kan HOORTRADEs svarstider komma att förlängas.

7. ÅTERRÄTT

 • 7.1 Kunden har en period på fjorton (14) hela dagar från mottagandet av produkterna för att utöva sin ångerrätt från HOORTRADE, under gällande rättsliga villkor som avses i konsumentlagen, utan att behöva motivera någon anledning eller betala straffavgifter.
 • 7.2 Om han avser att utöva sin ångerrätt ska Kunden måste informera HOORTRADE om sitt beslut att frånträda avtalet avslutas genom att före utgången av ovannämnda period skicka: Med formuläret bifogat till dessa T&CS, i bilaga 1 och skickat antingen av post med mottagningsbevis, eller via kontaktformuläret som finns tillgängligt från webbplatsens kundområde. Alla andra uttryckliga uttalanden, otvetydigt, uttrycker sin önskan att dra sig tillbaka (till exempel ett brev skickas med rekommenderat brev med mottagningsbevis).
 • 7.3 I vilket fall som helst måste Kunden ange en önskan om att ångra sig utan tvetydighet och otvetydig.
 • 7.4 När HOORTRADE tar emot ångerblanketten ifylld, kommer den skickar Kunden utan dröjsmål en bekräftelse på mottagande av sitt uttag på ett varaktigt medium, till den e-postadress som tillhandahålls av kunden vid beställning.
 • 7.5 All retur av en produkt från kunden till HOORTRADE innan mottagande av mottagningsbeviset och/eller en skriftlig bekräftelse från HOORTRADE och nämner platsen/platsen till vilken denna produkt måste vara returneras, kommer att vägras av HOOTRADE och returneras till avsändaren.
 • 7.6 I vilket fall som helst kommer kunden att vara skyldig att returnera produkterna till HOORTRADE eller någon annan person utsedd av HOORTRADE, utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar efter den meddelande om sitt beslut att dra sig ur. I alla fall Kunden måste returnera produkten/produkterna i fråga till HOORTRADE i original förpackning, inklusive de skickade instruktionerna och/eller eventuella tillbehör.
 • 7.7 För detta ändamål, och med tanke på produkternas natur, HOORTRADE erbjuder Kunden en tjänst för att returnera Produkter på grund av deras volym och/eller vikt. Kostnaderna för att returnera produkterna är täckta av fasta kostnader på 26,45 euro inklusive moms per paket + rörlig kostnader beroende på paketets vikt (se tabellen nedan).
  VIKT PÅ FÖRPACKNING TILL (i KG) KOSTNADER FÖR ÅTERKOMMANDE PER PAKET moms ingår
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  All användbar verifiering utförs under alla omständigheter av HOORTRADE vid mottagande av produkterna. För att HOORTRADE ska kunna genomföras nödvändiga kontroller och hantera sin begäran om uttag på bästa sätt villkor rekommenderar HOORTRADE starkt att Kunden skickar honom ett foto av den/de returnerade produkten/produkterna och paketet/paketen innan avsändande. HOORTRADE ber Kunden att ta bort transportetiketterna på paketen. Varor som returneras ofullständiga, skadade, skadade pga felaktig hantering av kunden kommer inte att återbetalas i sin helhet. HOORTRADE kommer att kommunicera till kunden värdet av ersättning motsvarande den lidna skadan.

 • 7.8 I händelse av utövande av sin ångerrätt av Kund, alla belopp som kunden betalat kommer att återbetalas till honom av HOORTRADE, utan onödigt dröjsmål, inom fjorton (14) dagar från den datum då HOORTRADE informeras om Kundens beslut att dra tillbaka. Motsvarande returkostnader kommer att dras av från återbetalat belopp. Denna återbetalning kan skjutas upp tills produkterna återvinns eller tills konsumentkunden har tillhandahållit bevis på leverans av dessa produkter med ett fotografi av produkten och paketet, det valda datumet är det första av dessa evenemang. Återbetalning kommer att göras med samma betalningsmedel som det används vid beställning, såvida inte kunden uttryckligen samtycker till användningen av annat betalningsmedel och förutsatt att ersättning ger inte upphov till några kostnader för Kunden.

8. PRODUKTERNAS GARANTI

LEGALA GARANTIER

När konsumenten agerar som en juridisk garanti för överensstämmelse har konsumenten en period på två år från leveransen av varorna att agera; han kan välja mellan att reparera eller byta ut varan, med förbehåll för kostnadsvillkoren föreskrivs i artikel L.217-9 i konsumentlagen; Förutom begagnade varor är det undantaget från att styrka bristens existens varans överensstämmelse under de 24 månaderna efter leveransen av de goda.
Den lagliga garantin för överensstämmelse gäller oberoende av ev kommersiell garanti beviljad.
Konsumenten kan besluta att genomföra garantin mot dolda defekter på det sålda föremålet i den mening som avses i artikel 1641 i den civillagen, om inte säljaren har föreskrivit att han inte blir bunden av någon garanti; i händelse av genomförande av denna garanti, köparen har valet mellan lösningen av försäljningen eller en nedsättning av försäljningspriset i enlighet med artikel 1644 i Civil Koda. Han har en period på två år från upptäckten av defekten.
Det kan inte uppskjuta, avbryta eller avbryta begränsningen medföra att preskriptionstiden förlängs utöver tjugo år från dagen för rättens födelse enl artikel 2232 i civillagen.
Alla produkter som repareras inom ramen för den lagliga garantin för överensstämmelse drar nytta av en förlängning av denna garanti med sex månader.

 • 8.1 Alla produkter som förvärvats på webbplatsen omfattas av följande lagar garantier enligt civillagen och konsumentlagen.
 • 8.2 Kunden är dock vederbörligen informerad om att varje ändring, skärning, personalisering av en eller flera delar av Produkterna levereras förhindrar tillämpningen av tillhörande rättsliga garantier, definieras nedan.

LEGLIG GARANTI FÖR KONFORMITET

 • 8.3 Enligt artiklarna L.217-4 och följande i konsumentlagen, säljaren är skyldig att leverera varor som överensstämmer med avtalet slutit med konsumenten Kunden och att svara på eventuella brister överensstämmelse som existerar under leveransen av produkten. Garantin överensstämmelse får utövas om ett fel skulle föreligga den dagen tar produkten i besittning.
 • 8.4 Däremot när felet har uppkommit inom 24 månader efter detta datum, antas den uppfylla detta villkor. Men i enlighet med artikel L.217-7 i konsumentlagen, "kan säljaren utmana denna presumtion om den inte är förenlig med arten av [Produkt] eller den påstådda bristen på överensstämmelse”. I det här avseendet, HOORTRADE kan analysera den omtvistade produkten för att avgöra huruvida det noterade defektet fanns på dagen för leveransen av Produkt till kunden. Å andra sidan, efter denna period av 24 månader, blir det upp till Kunden att bevisa att defekten förelåg vid tidpunkten för tillträde av produkten.
 • 8.5 I enlighet med artikel L.217-9 i konsumentlagen, "i vid bristande överensstämmelse väljer köparen mellan reparationen och utbyte av varorna. Säljaren får dock inte gå vidare enligt köparens val om detta val medför a uppenbart oproportionerlig kostnad i förhållande till den andra metoden, med hänsyn till varans värde eller betydelsen av defekt. Han måste då fortsätta, om detta inte är omöjligt, enligt den metod som inte valts av köparen”.

LEGLIG GARANTI MOT DOLD DEFEKT

 • 8.6 Enligt artiklarna 1641 till 1649 i civillagen, kunden kan begära utövande av garantin mot dolda defekter om de uppvisade defekterna inte framkom vid köpet, är före köpet och är tillräckligt allvarliga (defekten måste antingen göra produkten olämplig för den användning den är avsedd för, eller minska denna användning i sådan utsträckning att köparen inte skulle ha gjort det köpt produkten eller inte skulle ha köpt den till ett sådant pris om han hade upplevt defekten).
 • 8.7 Klagomål, begäran om ersättning för en produkt som inte uppfyller kraven måste göras per post eller via kontaktformuläret avsett för detta ändamål och tillgänglig på webbplatsen från kundområdet. Kunden kommer återbetalas genom banköverföring för beloppet för sin beställning. Kostnaderna av återbetalningsförfarandet (särskilt returfraktkostnaderna för den berörda produkten) kommer att förbli HOORTRADEs ansvar.

KOMMERSIELL GARANTI

 • 8.8 Utan att det påverkar rätten att dra nytta av gällande lagliga garantier, som nämnts ovan och för vilka HOORTRADE förblir bundet för att garantera överensstämmelsen hos produkterna, kan kunden dra nytta av en ytterligare kommersiell garanti, beroende på produkten/produkterna förvärvat.
 • 8.9 Den kommersiella garantin är föremål för betalning. Villkoren för tillämpning av garantin beskrivs här. Varaktigheten och beloppet för den kommersiella garantin anges också på kundens faktura som finns i hans kundområde.

9. ANSVAR

 • 9.1 Var och en av parterna tar ansvar för konsekvenserna till följd av dess fel, fel eller utelämnanden och orsakar direkt skada för motparten.

KUNDENS ANSVAR

 • 9.2 Kunden är ensam ansvarig för kvalitet, precision, relevansen och riktigheten av den information han tillhandahåller på webbplatsen för syftet med att lägga och validera sin beställning. Något fel från hans sida angående den information som meddelats HOORTRADE när han placerade sin beställa och sannolikt kommer att påverka leveransen av de beställda produkterna ge upphov till en ny fakturering av HOORTRADE av de kostnader som är nödvändiga för att tillhandahålla en ny leverans. HOORTRADEs ansvar kan i nr vara engagerad i detta avseende.
 • 9.3 Kunden är ensam ansvarig gentemot HOORTRADE och, var tillämplig, tredje part för alla skador, av vilken karaktär som helst, orsakas av information som kommunicerats, överförts eller sprids på i samband med tilldelningen av dess beställning och tillämpningen av dessa T&CS, samt eventuella brott från dess sida av dessa avtalsvillkor.
 • 9.4 Kunden är ensam ansvarig för valet av Produkter som han beställer via sajten.
 • 9.5 Montering och montering av den/de levererade produkten utförs ut under kundens fulla ansvar. På samma sätt, vilken som helst eventuell skärning av produkten eller modifiering av en del som består av Produkten utförs under eget ansvar av Kund. Under inga omständigheter kan HOORTRADE hållas ansvarigt för en sammansättning som inte följer konstens regler eller med monterings- och användningsanvisningar.
 • 9.6 För att säkerställa korrekt hantering av kundens klagomål, Kunden måste undersöka skicket och innehållet i hans paket på leveransdag för att formulera nödvändiga reservationer enligt de villkor som avses i artikel 5) och underrätta omedelbart till HOORTRADE via kontaktformuläret eventuella defekter. I händelse av en defekt noterat, får kunden inte fortsätta med monteringen av Produkt före behandlingen av hans klagomål av HOORTRADE (se handläggningstider i artikel 8.9 i dessa T&CS). I händelse av montering av produkten kan HOORTRADE inte hållas ansvarig för defekter som observerats när produkten har monterats. Följaktligen, om Kunden informerar inte HOORTRADE om förekomsten av en defekt del och monterar den som en del av monteringen av Produkten, han kan inte förlita sig på delens bristande överensstämmelse.
 • 9.7 När han anförtror montering och installation av Produkten förvärvat till en professionell tjänsteleverantör eller installatör från tredje part, den senare förblir ensam ansvarig för sammansättningen, medlen implementeras för detta ändamål och eventuell skada som kan uppstå för Kund. och/eller produkten vid tillfället eller i slutet av dess installation. HOORTRADEs ansvar kan inte i något fall vara engagerad i detta avseende. Varje begäran till HOORTRADEs efterförsäljning tjänsten i detta fall kommer att avvisas av HOORTRADE. Alla möjliga defekt i strukturen eller formen på en del av produkten innan dess montering, borrning etc. skall i detta fall anmälas till HOORTRADE utan dröjsmål, det anges att Kunden då åtar sig att avbryta den församling som anförtrotts tredje man professionell. HOORTRADE kan inte hållas ansvarigt för defekten observeras om den omtvistade delen har installerats eller införlivats i Produktens struktur, trots meddelandet som skickats till HOORTRADE.

ANSVAR FÖR HOORTRADE

 • 9.8 HOORTRADE genomför alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa Kunden tillhandahåller kvalitetsprodukter och under optimala förhållanden. HOORTRADE tar fullt ansvar för de produkter som erbjuds Kunder på webbplatsen och kommer enbart att hantera potentiella klagomål relaterade till nämnda produkter.
 • 9.9 HOORTRADE kan dock inte hållas ansvarig för eventuell skada, som skulle hänföras antingen till kunden själv eller till oförutsägbar och oöverstiglig händelse av en tredje part som inte är relaterad till avtalet, eller till ett fall av force majeure.
 • 9.10 Vidare kan det inte hållas ansvarigt i händelse av skada som kunden lidit i samband med felaktig användning eller montering/montering av produkterna som inte överensstämmer med instruktionerna, om denna installation utförs av Kunden själv eller en tjänst leverantör. tredje part på uppdrag av kunden.
 • 9.11 I händelse av ett kundklagomål relaterat till ett fel noterat på en produkt åtar sig HOORTRADE att bekräfta mottagandet av Kundens begäran inom fyrtioåtta (48) arbetstimmar från mottagandet av kundens fullständiga fil (referens, kvantitet, foton, ev information som begärts av HOORTRADE). Vid defekt noterat på en Produkt och bekräftad av HOORTRADE åtar sig HOORTRADE att erbjuda Kunden en lösning anpassad till hans begäran inom fjorton kalenderdagar från bekräftelsen av hanteringen av klagomålet.

10. FORCE MAJEURE

 • 10.1 "Force majeure" definieras som varje händelse utanför någons kontroll av parterna och som inte rimligen kan förutses vid tidpunkten för ingåendet av det avtal som upprättats mellan HOORTRADE och Klient. En sådan händelse kommer att kännetecknas när partiet, offer för en sådan händelse, hindras från att på ett korrekt sätt fullgöra sitt avtal förpliktelser, trots genomförandet av lämpliga och lämpliga åtgärder för att begränsa dess effekter.
 • 10.2 Ingen av parterna kommer att hållas ansvarig gentemot den andra för underlåtenhet att fullgöra eller förseningar i fullgörandet av en förpliktelse som härrör från dessa T&CS som skulle bero på den andra partens faktum i följd vid inträffandet av ett fall av force majeure, som erkänns och definieras av fransk rättspraxis.
 • 10.3 Fallet av force majeure avbryter skyldigheterna som härrör från dessa T&CS under hela dess existens och ingen av parterna kan under denna tid giltigt göra gällande att det föreligger ett sådant fall av force majeure i den mening som avses i artikel 1218 i civillagen för att motivera slutet på sitt avtalsförhållande med annat parti. Men om fallet av force majeure hade en varaktighet på existens mer än trettio (30) dagar i följd, skulle det ge upphov till automatisk uppsägning av dessa villkor och villkor av en eller annan av de parter, åtta (8) dagar efter att ett rekommenderat brev skickats med mottagningsbevis som underrättar detta beslut.

11. IMMATERIELL EGENDOM

 • 11.1 Webbplatsen, såväl som databaser, texter, dokument, information, bilder, fotografier, grafik, logotyper eller annan data är skyddade enligt artiklarna L.111-1 och följande i Intellectual Fastighetskod och förbli HOORTRADEs exklusiva egendom eller, var tillämpliga, av deras respektive ägare från vilka HOORTRADE har erhållit nödvändiga drifttillstånd.
 • 11.2 HOORTRADE förblir ägare till alla immateriella rättigheter arkiverat och registrerat hos National Institute of Intellectual Egendom (INPI) och relaterad till webbplatsen, såväl som alla intellektuella äganderätt och upphovsrätt. författare med anknytning till någon annan särskiljande tecken som tillhör honom.
 • 11.3 All reproduktion och/eller representation, nedladdning, översättning, anpassning, exploatering, distribution, spridning och/eller kommunikation, i någon form, oavsett om det är kommersiellt eller inte, av hela eller delar av webbplatsen eller någon av rättigheterna immateriella rättigheter att tillhöra HOORTRADE är strängt förbjudet. Kunden också avstår från varje handling och varje handling som sannolikt direkt eller indirekt gör intrång i HOORTRADEs immateriella rättigheter.
 • 11.4 Vid intrång i den immateriella äganderätten rättigheter relaterade till webbplatsen eller rättigheterna för HOORTRADE, kunden uppmanas att rapportera det till HOORTRADE via kontaktformuläret i kundområde på webbplatsen.

12. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

13. SPRÅK I villkoren

 • 13.1 Dessa villkor är skrivna på franska.
 • 13.2 I händelse av att de skulle översättas till en eller flera språk, kommer endast versionen av texten på franska att råda i händelse av en tvist.

14. RÄTT TILLÄMPLIG OCH JURISDIKTIONSKOMPETENS

 • 14.1 Dessa villkor och villkor regleras av fransk lag.
 • 14.2 I händelse av en tvist som dessa Allmänna villkor (eller en av deras klausuler) och/eller relationerna mellan parterna skulle kunna ge upphov till Kunden kan beslagta, efter eget val, utöver en av de jurisdiktioner som är territoriellt behöriga enligt civillagen förfarande, jurisdiktionen för den plats där han bodde vid tidpunkten för ingåendet av avtalet eller inträffandet av den skadliga händelsen.
 • 14.3 Enligt artikel L.612-1 i konsumentlagen erinras det att "varje konsument har rätt att fritt vända sig till en konsument medlare i syfte att lösa tvisten i godo mellan honom och ett proffs. För detta ändamål garanterar den professionella konsumenten effektiv användning av ett konsumentförmedlingssystem”.
 • 14.4 I enlighet med förordning nr. 2015-1033 den 20 augusti 2015 och tillämpningsföreskrift nr. 2015-1382 av den 30 oktober 2015, eventuella s.k konsumenttvist eller tvist, med förbehåll för artikel L.612-2 i konsumentlagstiftning, kan bli föremål för en uppgörelse i godo av medling med CMAP – Center for Mediation and Arbitration of Paris.
 • 14.5 För att överlämna sin tvist till medlaren kan Kunden:
  • - fyll i formuläret på CMAP-webbplatsen: www.mediateur-conso.cmap.fr; Eller,
  • - skicka sin förfrågan med vanlig eller rekommenderad post till CMAP Médiation Consumption, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS; Eller,
  • - skicka ett e-postmeddelande till consumer@cmap.fr.
 • 14.6 Det erinras om att medling inte är obligatorisk, om inte annat föreskrivs i lag, och föreslås för att lösa tvister genom undvika att vända sig till rättvisa

BILAGA 1 – MODELL FÖR FORM FÖR ÅTERTAGANDE

(Fyll i och skicka tillbaka detta formulär endast om du vill dra tillbaka det från KONTRAKTET)

Till HOORTRADEs uppmärksamhet, 83-85 boulevard du parc de l'Artillerie - 69007 LYON - Frankrike

Jag meddelar dig härmed att jag frånträder avtalet avseende ordernummer :

Och angående produkten(erna) nedan:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Mottaget den: __ / __/ ____

Jag accepterar returtjänsten som erbjuds av Hoortrade (punkt 7.7 i Villkor)

Datum: __ / __ / ____

Underskrift (endast vid meddelande om detta formulär på papper):

BILAGA 2 – LISTA ÖVER POSTNUMMER SOM INTE LEVERERAS MED HOORTRADE

Land Stad Postnummer
Frankrike
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Tyskland
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
Kroatien
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Danmark
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Spanien
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Estland
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Finland
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Italien
Förutom Sicilien och Sardinien
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Norge
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Nederländerna
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Portugal
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Sverige
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019
Bild Nyhetsbrev
Välkommen till Casanoov!

Följ våra nyheter!

Prenumerera på nyhetsbrevet för att få råd och tips!

Leverans
4 /7 dagar

Säkra betalningar

Gratis fraktkostnader

Kontaktlös leverans

säker betalning

Visa
Mastercard
Applepay
Googlepay
Paypal

Välkommen till Casanoov!
Casanoov är specialiserad på onlineförsäljning av utrustning dedikerad till hemmiljön och gör det till en ära att erbjuda dig ett komplett erbjudande för att avgränsa ditt exteriör enligt de senaste marknadstrenderna till överkomliga priser. priser.
Kvalitet till rätt pris! Detta är Casanoovs motto.
Upptäck vårt breda sortiment av slagportar, skjutportar, grindar och staket i aluminium, den senaste trenden när det gäller material.
Alla våra produkter är genomtänkta och designade som ett kit.
Lätt och snabb att installera, att montera dina Casanoov-portar och staket själv kommer att vara en barnlek.
Alla våra modeller har designats för att kombinera både säkerhet och estetik.
Casanoov erbjuder dig valet att möta alla dina önskemål och krav: klassiska modeller med full fyllning, semiperforerade, perforerade eller ultraperforerade (barred) eller modernare med våra designmodeller. Hos Casanoov görs allt för att tillfredsställa dig!
Våra designmodeller är inspirerade och designade i Frankrike, de finns i 6 varianter och var och en har unika dekorativa tallrikar, designade av oss för dig.
Välj sortiment som passar dig bäst för en modern exteriör som passar dig.
Och för en ännu modernare exteriör, tänk på att automatisera din entré och bläddra i vår motoriseringskategori som erbjuder dig automatiseringar för slag- och skjutportar anpassade efter dina behov.< br />Också upptäck alla våra tillbehör för ett harmoniskt exteriör, såsom våra aluminiumstolpar i färger som matchar våra portar, grindar och trädgårdsstaket.
För att göra ditt val enklare har du all teknisk information samt livebilder på alla våra produktblad.
Betalningar är säkra och leveransen är gratis. Njut och trevlig shopping!